RuneLoyning-53-2 Halo

konsulenten

Innovasjon – Rådgiving – Kompetanse

Med lang erfaring frå Fiskeriindustrien, hos Marine Harvest og Sterling, kan eg tilby mine tjenesta innen følgende fagområda: Nye produksjonslinjer innen videreforedling! Nye pakkeløsninga! Nye produkt! Effektivisiering av eksisterende anlegg! Eg he eit godt samarbeid med dei fremste leverandøra og aktøra nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder både maskiner og utstyr, pakke maskiner og materiell.

Eg he gode kontakta innen fiskerifag og forskingsmiljøer i Norge.

Eg he vært med å leda fleire prosjekt i samarbeid med innovasjon Norge.

Eg e nettopp ferdig med eit spennande forprosjekt for å sjå på nye pakkemetoda for fisk, dette prosjektet vil sannsyneligvis videreføras til eit marint verdiskapingsprosjekt.

Eg jobba nå i det Nordiske matprosjektet Geofood, Universitetet i Stavanger e ein av deltagarene.

Viktige samarbeidspartnera på utstyr:

Marel, Keeres, Uni Food, Gunter, Maja.

Tidligere arbeidsgivera:

Marine Harvest, Sterling White Halibut, Svanøy Røykeri, Lerøy, Mikals Laks, Morpol, Tine.

He du ein spennende idè, eller ein annen relatert utfordring, ring meg!